Arcimboldo / Aukce / OLD MASTERS 14.09.2019 14/09/2019, 17:00

OLD MASTERS 14.09.2019

Aukce: 14/09/2019, 17:00

Mistrovská díla gotiky, renesance a baroka

Výstava:

Konventní palác, Lázeňská 4, Praha 1
6. - 13. září 2019 od 11:00 do 18:00
14. září 2019 od 11:00 do 17:00

Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 37/24, Praha 1

V sobotu 14. září v 17:00 se uskuteční již osmnáctá aukce Galerie Arcimboldo s názvem OLD MASTERS, která nabídne celkem 67 vybraných položek.

Aukce představí obrazy a plastiky starých mistrů vytvořených od dob gotiky až po 18. století. Všechna díla pochází ze soukromých sbírek z Čech a sousedních evropských zemí. Tematický záběr výstavy je velice široký - mytologická a náboženská témata, mužské a ženské portréty, zátiší a krajinomalby převážně italských, holandských, vlámských a německých autorů a škol. K nejzajímavějším nabízeným dílům patří nově objevený obraz Giovanniho Battisty Tiepola se starozákonním výjevem Hagar s Izmaelem, detailně propracované květinové zátiší Daniela Segherse, kabinetní obraz Františka Antonína Hartmanna, či mistrovsky zpracovaný zlacený bronz Antonia Susiniho, jednoho z nejnadanějších žáků mistra manýristického sochařství Giambologniho.

GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (1696 - 1770) 

Hagar a Izmael

olej na plátně, 96 x 76 cm

Nově objevené, dosud neznámé dílo, jednoho z géniů evropské malby 18.století, Giovanniho Battisty Tiepola  je mimořádným příkladem zobrazení vnitřního, hluboce lidského citu, který je charakteristický pro umělcova díla s náboženskou tématikou. Podstata díla představuje zřejmě prvotní myšlenku k známému a složitějšímu obrazu, též znázorňujícímu Hagar s Izmaelem na bolestivé cestě pouští. Egyptská otrokyně Hagar namísto neplodné Sáry porodila Abrahámovi syna Izmaela. Když Sára později překvapivě otěhotněla  a porodila Izáka, legitimního syna Abrahámova, byla Hagar i se svým synem vyhnána a přinucena přejít poušť k návratu do Egypta. Během cesty poutníkům došlo jídlo a voda a vyčerpané dítě ztrarilo vědomí. Zoufalé Hagar se ale zjeví anděl, který ji doprovodí ke studni a utěší ji zvěstováním Izmaelovy budoucnosti, která ho předurčuje stát se zakladatelem velkého národa. Na obraze se objevuje umělcovo obnovené zaujetí šerosvitem i když bohatá a intenzivní barevnost a přesnost detailů prozrazuje odlišné vnímání lidských emocí, umocněné nenapodobitelným poetickým základem. V čistém rozvržení jsou na něm postavy matky a syna situovány jako v kompozici Piety. Dopadá na ně světlo, které projasňuje odhodlanou tvář mladé ženy a vdechuje jí lehký ruměnec v kontrastu s bledostí chlapcova k zemi se sklánějícího obličeje. Známky duševního vypjetí jsou zvýrazněny lehkou vibrací světla a barev, které spojuje živost malířského tématu a sentiment spontánní mystické zbožnosti.

Toto vrcholné dílo je možno datovat do  doby kolem roku 1732 a jeví se jako předobraz (idea prima) výše uvedeného díla ve Scuola Grande di San Rocco.

DANIEL SEGHERS (1590 - 1661)

Kytice ve skleněné váze s motýlem

olej na plátně, 67 x 56 cm

Významný vlámský malíř Daniel Seghers se soustředil převážně na květinová zátiší a vynikal v oblasti žánru girlandových obrazů. Jeho malby byly vysoce ceněny již za jeho života a staly se tak součástí mnoha významných aristokratických sbírek, mimo jiné Viléma I. Oranžského, královny Kristýny I. Švédské, Karla I. Stuarta, Filipa IV. Španělského, Marie Medicejské či kardinála Scipione Caffarelli-Borgheseho. Umělec pocházel z Antverp, kde se také stal členem Cechu svatého Lukáše jako žák Jana Brueghela staršího, jehož vliv je v jeho raných pracích jasně rozpoznatelný. V roce 1625 se z něj stal jezuitský kněz a působil také například v Bruselu a Římě, kde spolupracoval s Nicolasem Poussinem nebo Domenichinem. Všechny jeho obrazy působí živým přirozeným dojmem a výrazně vystupují z tmavého pozadí. Barevná paleta je plná a zářivá. Seghers upředňostňoval zobrazování květin, které znal ze své domoviny, případně vyšlechtěné zahradní rostliny. Maloval jednotlivé druhy květin společně, bez ohledu na ročním období, kdy tyto rostliny kvetou. Často zobrazoval růže, tulipány a další květenu těsně před rozkvětem. Mistrně ovládal zobrazování detailů a doplňoval figurální malby jiných umělců florálními motivy či celými girlandovými věnci.

FRANTIŠEK ANTONÍN HARTMANN (1697 - 1728)

Kristus uzdravuje nemocné

olej na měděné desce, 42 x 58 cm

František Antonín Hartmann byl synem známého českého malíře Jana Jakuba Hartmanna. Jeho oblíbeným námětem byly idilické krajiny inspirované Janem Brueghelem starším či rudolfinským umělcem Roelandtem Saverym. Krajina hraje na obrazech tohoto umělce vždy dominantní roli, přičemž bývá doplněna množstvím drobných figur. Barvy jsou měkké, s převládajícími modro-zelenými tóny. Hartmann byl ve své době žádaným umělcem. Na obraze typicky převládá hustě porostlá krajina v tmavých zemitých barvách s modravou řekou a průhledem na nebe a vzdálený břeh, který se ztrácí na obzoru. V potemnělém prostředí se nachází několik stavení a velké množství lidských postav. Kromě běžného venkovského obyvatelstva se zde nachází také Kristus a jeho učedníci. Kristus právě žehná nemocným zástupům a díky svým schopnostem je léčí.

ANTONIO SUSINI (1558 - 1624)

Kristus u sloupu

zlacený bronz, výška 22 cm

Antonio Susini pracoval ve florentské dílně sochaře Giambologniho, jednoho z nejdůležitějších manýristických sochařů v Itálii. Od roku 1580, do založení vlastního studia v roce 1600, byl Antonio jedním z nejbližších Giambologniho asistentů.. Dokonale cizelovaná zlacená bronzová plastika představuje Krista, přivázaného ke sloupu u kterého byl bičován. Figura je zobrazena v kontrapostu, s mírně nakročenou nohou a hlavou skloněnou k rameni. Kristus má dlouhé splývající vlasy a spoutané ruce za zády. Sloup ke kterému je přivázán drží váhu kompozice. Socha vyniká svou jemností a elegancí a zároveň propracovaností detailů, které je možné pozorovat v přechodech objemů, ve zpracování drapérie či výrazu tváře.

Sdílet:


počet výsledků: 67
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close