Arcimboldo / Aukce / OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00 / AELBERT JANSZ VAN DER SCHOOR (1603–1672) - PŘIPSÁNO–Petrovo zapření Krista

< 37 >

AELBERT JANSZ VAN DER SCHOOR (1603–1672) - PŘIPSÁNO

Petrovo zapření Krista

83 x 105 cm. 83.0 x 105.0 cm

Cena vyvolávací:
200 000 Kč / 8 000 EUR
Cena dosažená:
210 000 Kč / 8 400 EUR

Aukce:OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00

Olej na plátně. Aelbert Jansz van der Schoor byl vynikající holandský malíř, ale jeho umění je málo známé. Je dokumentován v Utrechtu v letech 1620 až 1672, jeho styl nepochybně ovlivnili Abraham Bloemert a Jan Bijlerts. Maloval hlavně zátiší a historické scény a řadí se mezi utrechtské caravaggisty. Námět této kvalitní malby vychází z Janova evangelia (13, 37–38), kdy učedník Petr vyslovuje své vyznání víry: „Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.“ Ježíš odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě. Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A tak se také stalo. Brzy nato, co Petr tak krásně vyznal svou oddanost, byl Ježíš zatčen vojáky a stanul před veleknězem a židovskou radou. Petr opravdu Ježíše následoval až sem, ale když se ho jakási služka zeptala, zda i on patří k Ježíšovým učedníkům, Petr třikrát ze strachu prohlásil, že ho nezná. Přesně tak, jak Kristus předpověděl. Postava Petra má v sobě cosi obecně lidského a nadčasového. Přestože byl podle evangelií svědkem mnoha zázraků a prvním z vyvolených, neubránil se pochybnostem.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close