< 10 >

PLASTIKA BÓDHISATTVY KUAN-JIN

Dynastie Severní Čchi (550 - 577 n.l.). Výška 28 cm. 28.0 x 7.5 x 7.5 cm

Cena vyvolávací:
280 000 Kč / 11 200 EUR
Cena dosažená:
320 000 Kč / 12 800 EUR

Aukce:Čínské umění a starožitnosti 21/05/2013, 17:00

Kamenná figura bódhisattvy spočívá na lotosovém podstavci. Plné tváři dominují přimhouřené oči, rovný nos plynule přecházející do vysoce klenutého obočí a plné rty s jemným náznakem úsměvu. Vlasy jsou vyčesány do spirálovitě svinutého uzlu s plasticky zdobenou korunou. Oděv stylizován do schematicky znázorněné drapérie sepnuté girlandovitými pásy. Provenience: sbírka Waltera Bondyho. Walter Bondy (1880 - 1940), česko-německý malíř, literární kritik a sběratel, pocházel z bohaté průmyslnické rodiny Bondy-Cassier. V letech 1898 - 1903 studoval vídeňskou, poté berlínskou a následně mnichovskou akademii umění. Po studiích odjel do Paříže, kde navštěvoval Académie Colarossi a byl významným členem Matissovy školy v Café du Dôme. V tomto období se přimkl k trendu malby dle Renoira a Maneta, později ale maloval především portréty ve stylu avantgardní německé „nové věcnosti“. Je zastoupen v galeriích v Kasselu, Norimberku, dva obrazy byly i součástí Moderní galerie v Praze. Díky svému zázemí se věnoval i sběratelství – sbíral především africké masky, votivní předměty a čínský porcelán. Roku 1923 vydal knihu o porcelánu období Kchang-si, v letech 1927 – 1930 vedl časopis The Art Auction, který i sám založil. Přestože v dospělosti žil především v Paříži a Berlíně, v Praze krátce pobýval v polovině 30. let, kdy musel odejít před postupujícím nacismem z Německa.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close