Arcimboldo / Aukce / ČÍNSKÉ UMĚNÍ A STAROŽITNOSTI 11/04/2021, 14:00 / DVOJUCHÁ KERAMICKÁ ZÁSOBNICOVÁ NÁDOBA

< 2 >

DVOJUCHÁ KERAMICKÁ ZÁSOBNICOVÁ NÁDOBA

Čína, pozdní neolit, cca 3. tisíciletí př. n.l. Ø 37 cm

Cena vyvolávací:
35 000 Kč / 1 400 EUR
Cena dosažená:
35 000 Kč / 1 400 EUR

Aukce:ČÍNSKÉ UMĚNÍ A STAROŽITNOSTI 11/04/2021, 14:00

Velká neolitická keramická zásobnicová nádoba – amfora – se dvěma uchy na největší výduti. Nízké mírně rozevřené hrdlo se dvěma výčnělky posazenými těsně pod okrajem, zdobené černě malovanými síťovými vzory, ostře nasedá na plece zdobené malbou. Na vnitřní stěně hrdla černě malované geometrické značky, z toho jedna v podobě kříže. Na největší výduti dvě vertikální pásková ucha. Bichromní malovaná výzdoba na plecích sestává ze širších pásů nestejné šířky provedených černou a červenou barvou a spojených pilovitým vzorem. Ty jsou sestaveny do poměrně složitých krokvicových a kosočtvercových vzorů členěných vertikálními pásy. Na největší výduti lemují výzdobný pás ornamenty zavěšených půlobloučků. Velké amfory tohoto typu jsou keramickými tvary typickými pro kultury pozdního neolitu (cca 3. tis. ř. n. l.) severozápadní Číny, tedy dnešních provincií Kan-su a Čching-chaj. Těm tento exemplář odpovídá i velikostí. Tvarem i výzdobou se nejvíce blíží nádobám mladší fáze kultury Pan-šan (cca 2600–2300 př. n. l.) až rané fáze následující kultury Ma-čchang (cca 2300–2000 př. n. l.). Tomuto období odpovídá bichromní černo-červená výzdoba, sestavená do pásů spojených pilovitými ornamenty, která se poprvé vyskytuje v kultuře Banshan a mizí od střední fáze kultury Ma-čchang (Hung Ling-yu 2011, 105–109, 164–181). Pro dané období jsou charakteristické i krokvicové a kosočtvercové vzory na plecích (srov. např. Hung Ling-yu 2011, fig. 4.14; Li Shuicheng 1999, 217, obr. 9-8), stejně jako síťový ornament na hrdle. Provenience: sbírka Lubora Hájka.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close