Arcimboldo / Aukce / OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00 / JIHOTYROLSKÝ MISTR (16. STOLETÍ)–Marie Magdalena s vonnými mastmi

< 19 >

JIHOTYROLSKÝ MISTR (16. STOLETÍ)

Marie Magdalena s vonnými mastmi

Kolem roku 1510. Výška 112 cm. 112.0 cm

Cena vyvolávací:
500 000 Kč / 20 000 EUR

Aukce:OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00

Znalecký posudek: Dr. Albrecht Miller, ředitel muzea, Ottobrunn. Plastika zobrazuje Máří Magdalénu, věrnou služebnici Kristovu, která v rukách drží nádobu na vonné masti. To může odkazovat na kající se hříšnici, která se v domě farizeje Šimona nejprve rozplakala, následně omyla Ježíšovi nohy, osušila je svými vlasy a namazala vzácným olejem, čímž mu chtěla prokázat úctu a projevit svou lítost. Nebo může nádoba s mastmi souviset s putováním Máří Magdalény spolu s Kristem na Golgotu, kde byl ukřižován. Poté, co byl svými nejbližšími oplakán a uložen do hrobu, jde Máří spolu s dalšími ženami k hrobce, aby mrtvé tělo pomazaly, nicméně hrob nalezly již prázdný. Socha Máří je vyřezána z borového dřeva a krytá polychromií. Má narůžovělý inkarnát, červené rty a rozpuštěné vlasy. Její zádumčivý pohled směřuje dolů. Je zahalena do bohaté skládané drapérie. Plastika je v dobrém stavu, po restaurování a zezadu vyklenuta.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close