Arcimboldo / Aukce / OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00 / NICCOLA GRASSI (1682–1748)–Ukřižování Krista

< 15 >

NICCOLA GRASSI (1682–1748)

Ukřižování Krista

128,5 x 95 cm.

Cena vyvolávací:
375 000 Kč / 15 000 EUR

Aukce:OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00

Olej na plátně. Znalecký posudek: Dr. Dario Succi, Gorizia. Nicola Grassi byl italský malíř pozdního baroka. Vyučil se u Antonia Carnea a po jeho smrti se přestěhoval do Benátek. Blízce spolupracoval s janovským malířem Nicolou Cassanem. Ústředním motivem obrazu je Kristus na kříži, umístěném uprostřed kruhové fontány s proudící vodou. Na okraji kašny je pelikán krmící své mladé, což symbolizuje křesťanskou lásku a sebeobětování. Kříž je obklopen skupinou postav. V popředí klečí svatý Petr se svými typickými atributy – klíči a kohoutem. Vedle se nachází svatá Máří Magdalena s nádobou na vonné masti, napravo král David v honosném rouchu s hermelínovým límcem, harfou a turbanem s korunou. Na levé straně kašny vidíme sv. Longina s kopím, jímž probodl Kristův bok, napravo pak muže s křížem, který byl ukřižován spolu Kristem na Golgotě. Ten svým ukazovákem odkazuje na léčivou sílu vody, která symbolizuje Kristovo učení. Na pravém okraji obrazu jsou postavy Adama a Evy, kteří čekají na spásu. Na pozadí je kopcovitá krajina s městem a modrou oblohou s letícími putti, kteří nesou zlatý štít s Kristovým monogramem.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close