Arcimboldo / Aukce / OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00 / ORAZIO BORGIANNI (1574–1616)–Lamentace

< 17 >

ORAZIO BORGIANNI (1574–1616)

Lamentace

76 x 140 cm.

Cena vyvolávací:
625 000 Kč / 25 000 EUR
Cena dosažená:
675 000 Kč / 27 000 EUR

Aukce:OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00

Olej na plátně. Znalecký posudek: Dr. Alessandro Delpriori, Florentská univerzita. Orazio Borgianni byl významným italským malířem, proslul však také jako autor leptů. Narodil se v Římě, ale velkou část života strávil ve Španělsku. Jeho malířský rukopis je syntézou stylu rodiny Carracci a tenebrismu Caravaggia, což je patrné například na obrazech San Carlo Borromeo v kostele San Carlo alle Quattro Fontane (1612) či na malbě se stejným světcem z roku 1616, která je dnes uložena v petrohradské Ermitáži. Obraz s námětem oplakávání Krista byl vytvořen mezi lety 1600 až 1605. Projevuje se zde malířská vášeň a intenzita, která umocňuje výjev plný duchovní síly a naléhavosti. Největší část obrazu zabírá mrtvé tělo Kristovo, směřující diagonálně z levého dolního rohu do rohu pravého horního. Je podpíráno mužskou postavou, jež pravděpodobně představuje apoštola Jana, jak můžeme usuzovat dle typického červeného pláště a mladého věku. Nalevo se nachází plačící a emočně vyčerpaná Máří Magdalena, která Krista dle Bible doprovázela na Golgotu. Všechny postavy se vynořují z tmavého pozadí a díky precizní práci se světlem a stíny je pozornost směřována na samotné tělo Krista a obličeje zúčastněných. Scéna působí dramaticky, barvy až mysticky. Stínová hra se mění v emocionální svět a my můžeme soucítit a přidat se ke Kristovu utrpení a nářku jeho následovatelů.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close