Arcimboldo / Aukce / OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00 / Benátská škola (17. století)–Európa s býkem

< 27 >

Benátská škola (17. století)

Európa s býkem

50 x 150 cm.

Cena vyvolávací:
125 000 Kč / 5 000 EUR

Aukce:OLD MASTERS 18/11/2018, 15:00

Olej na plátně. Európa byla dcera týrského krále a jeho manželky Télefassy. Zahleděl se do ní sám velký Zeus. Európa ráda trávila čas se svými družkami na lukách, kde se pásla královská stáda. Aby Zeus oklamal svoji družku Héru i královskou dceru Európu, proměnil se v mladého bílého býčka. Zvíře bylo velice krotké a klidné a okamžitě krásnou Európu zaujalo. Překonala obavy, nakrmila ho, pohladila a po chvilce na něj usedla. Zeus s ní šel nejprve pomalu na břeh vody, ale v nestřežené chvíli se vrhl rovnou na širé moře. Žena byla vyděšená, volala na své družky, ale než se stačila vzpamatovat, objevili se na ostrově Kréta. Zde se Zeus proměnil do své původní božské podoby a s Európou počal tři syny – Mínoa, který se později stal krétským králem, syna Sarpédonta, jenž se stal králem v Lykii, a Rhadamantya, pozdějšího člena soudního tribunálu podsvětí. Později se z vůle Dia Európa provdala za krétského krále Asteria. Energický malířský styl napovídá, že bylo dílo vytvořeno benátským umělcem.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close