< 25 >

Pier Francesco Mola (1612 - 1666)

Zuzana a starci

olej na plátně 98.0 x 84.0 cm

Cena vyvolávací:
250 000 Kč / 10 000 EUR
Cena dosažená:
0 Kč / 0 EUR

Aukce:OLD MASTERS 14.09.2019 14/09/2019, 17:00

Pier Francesco Mola byl italským malířem doby barokní a působil převážně v Římě. Umělec se pohyboval ve světě umění od útlého věku, neboť jeho otec byl též malířem. Zpočátku byl ovlivněn pozdně manýristickým umělcem Cavalierem d’Arpinem a následně také Francescem Albanim. Vymykal se poněkud převládajícím klasicistním tendencím 17. století a tvořil ve spíše volnějším stylu. Zuzana byla krásná a ctnostná dívka která byla provdána za žida Jójakíma. Tento ctihodný a vážený muž často pořádal slavnosti židovské obce u sebe v zahradě, kde trávila čas i jeho žena. Zde ji zpozorovali dva starci, kteří po ní ihned zatoužili. Jednoho dne se tato žena koupala v zahradě a starci se jí pokusili svést, nicméně Zuzana jim nebyla po vůli. To se starcům nelíbilo a tak ji začali vyhrožovat obviněním z cizoložství. Zuzana nátlaku nepodlehla. Následně byla na na základě jejich falešných výpovědí veřejným shromážděním obviněna a odsouzena k smrti. Zuzana prosila o pomoc Hospodina. V den vykonání rozsudku ji přišel na pomoc prorok Daniel, který vyslechl každého z mužů zvlášť, což ukázalo rozpory v jejich výpovědích. Soudci uznali, že celá situace byla smyšlená a Zuzana tak byla na poslední chvíli zachráněna. Umělec zpodobnil Zuzanu částečně zahalenou do bílé látky, jak se s vyděšeným a překvapeným pohledem ohlíží směrem k nečekaným pozorovatelům. Tato ilustrace k biblické knize Daniel, umožňovala vcelku svobodně zobrazovat ženský akt.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close