< 173 >

PORTRÉT ÚSPĚŠNÉHO MUŽE

Čína, dynastie Čching, první polovina 19. století. 125 × 65 cm. 125.0 x 65.0 cm

Cena vyvolávací:
35 000 Kč / 1 400 EUR

Aukce:ČÍNSKÉ UMĚNÍ A STAROŽITNOSTI 11/04/2021, 14:00

Tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek v brokátové montáži. Portrétovaný muž sedí u zábradlí z bílého kamene s reliéfním ornamentem, za ním se odvíjí jezerní krajina se stafáží. Zprava výhled zakrývá částečně rozvinutá zástěna s tušovou krajinomalbou, která připomíná skutečnou krajinu vlevo. Před zástěnou je stojan s bílým kloboukem s červenými střapci, náležející příslušníku mandžuských korouhví. Ještě blíže stolek s knihami a psacími potřebami, které symbolicky odkazují k jeho vzdělanosti. Muže je obklopen svými třemi synky, ten vlevo drží halapartnu, dva zase knihu, což odkazuje k jejich budoucí kariéře. V popředí vpravo jsou v menším měřítku, odpovídajícímu jejich nižšímu společenskému postavení, zobrazeni dva sluhové. Nábytek a ostatní předměty na obraze, včetně bonsaje a rozeklaného kamene na středové ose v popředí, jsou luxusní a dokreslují estetický vkus portrétovaného, který je bohatý, vzdělaný, má mužské potomky a přináleží do nejvyšší společenské vrstvy Mandžuů. Portréty živých osob se v čínském umění prosadily až za dynastie Čching, i když představovaly menší skupinu než převládající portréty předků. Perspektivní promítání hlav dětí a služebníků je technický prvek přejatý z evropské malby v polovině 18. století. Na jezeře je vyobrazena vesnice a dvě kolonie lidí, žijících na lodích; tento zájem o žánrové výjevy ze života nižších vrstev se objevuje v čínském malířství hlavně v 19. století.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close