< 295 >

HLAVA KONĚ

Čína, dynastie Východní Chan, 2. stol. n. l. 17.0 cm

Cena vyvolávací:
30 000 Kč / 1 250 EUR
Cena dosažená:
30 000 Kč / 1 250 EUR

Aukce:Asiatika 24/10/2010, 14:00

Hrnčina se zbytky polychromie. Fragment figurky (tzv. ming-čchi) z neznámého hrobu, který byl vybaven jezdeckou a jistě i pěší vojenskou formací, nejspíš patřil vojevůdci. Hlava zvířete, zhotovená tak, aby se dala oddělit od těla, je naturalisticky a detailně modelována. Jednoduché a zdvojené plastické hrany kolem tlamy, očí a uší zvýrazňuje rumělková linie. Oko je expresívní, přední zuby setnuté, s příčným otvorem pro udidlo. Uši jsou přilípnuté k hlavě, což je méně častý způsob provedení.
Provenience: původně sbírka fotografa Wernera Formana, který se spolu se svým bratrem Bedřichem přímo zůčastnili archeologického průzkumu v Číně na počátku 50. let 20. stol. Z tohoto průzkumu byly tehdy do Československa přivezeny tyto hlavy dvě. Druhá z nich je ve sbírce Národní galerie v Praze. Literatura: Lubor Hájek, W. a B. Formanovi: “Umění čtyř světadílů - z českých sbírek mimoevropského umění”, II.díl, Orbis Praha 1957, str 216, 238, 239.
Sdílet:
Přihlašte se k odběru newsletteru

Získávejte informace o našich aukcích a výstavách

close